office@pico.rs Futoška br. 21, Novi Sad 021/300-50-75 061/30-40-300
Verovatno Vam nije važno ko će se baviti Vašim računarima i opremom sve dok je to profesionalno, brzo i povoljno.
Pitate se onda zašto baš mi.
Upravo zato jer smo profesionalni brzi i povoljni.

Servis računara Novi Sad - Novi sad laptop servis

PRIVACY POLICY

Usled određenih popravki matičnih i grafičkih ploča, ukoliko servis ne uspe, moguće je da se računar neće ponašati isto kao i kad je donešen na servis.
Ovo se ne dešava usled greški u servisu, već usled kompleksnijih kvarova, koji ne podrazumevaju jednu komponentu,
već više elektronskih kola, elemenata itd..
Naravno, naši serviseri će nastojati da do ovakvih problema ne dođe, ili da ih bude u što manjem broju!

1) Ukoliko je servis neuspešan, a UREĐAJ NIJE RAĐEN NA DRUGOM MESTU, KORISNIK NE PLAĆA INTERVENCIJU.

2) Ukoliko je servis neuspešan, a UREĐAJ JESTE RAĐEN NA DRUGOM MESTU, KORISNIK JE DUŽAN DA PLATI
1000 DIN.

3) Ukoliko se posle provere računara zaključi da je SERVIS MOGUĆ, A KORISNIK ODUSTANE OD SERVISA, ISTI JE DUŽAN DA PLATI 1000 DIN.

4)GARANTNI ROK SERVISIRANOG UREĐAJA JE NAZNAČEN NA RADNOM NALOGU I ZAVISI OD VRSTE SERVISNE INTERVENCIJE. TIME PICO SERVIS NE PODRAZUMEVA DA ĆE UREĐAJ RADITI NESMETANO U GARANTNOM ROKU, VEĆ DA ĆE UREĐAJ BITI BESPLATNO SERVISIRAN, UKOLIKO SE ISTI KVAR DOGODI U GARANTNOM ROKU. TAKOĐE TO NE PODRAZUMEVA BESPLATNU POPRAVKU KVARA NEKE DRUGE KOMPONENTE ZA VREME GARANCIJE.

5)UKOLIKO SERVIS KONSTATUJE NEISPRAVNOST MATIČNE PLOČE I ISTU POPRAVI PO DOGOVORENOJ CENI NE MOŽE PREDVIDETI DA LI OSTALE KOMPONENTE FUNKCIONIŠU NORMALNO (TASTATURA, TOUCHPAD, EKRAN, HARD DISK, CD ROM, … ) I SERVISNU INTERVENCIJU ĆE NAPLATITI.
SERVIS NE GARANTUJE DA ĆE VAŠI PODACI BITI SAČUVANI. ZAVISNO OD VRSTE KVARA, MOŽE SE DESITI DA ĆE VAM PODACI IPAK BITI SAČUVANI, KAO I OBRATNO, DA SE ISTI IZGUBE.

Pitajte Nas!

Copyright @ PICO. 2020. Zabranjeno kopiranje sadržaja sa sajta bez odobrenja. Izrada sajta .Privacy Policy